Jelen honlapot az GP káva spol. s r.o.. üzemelteti. Az GP káva spol. s r.o.. tulajdonában álló www.gpkave.hu weboldalon megadott személyes adatok teljeskörű, biztonságos kezeléséért GP Kava s.r.o. (Továbbiakban: Adatkezelő) felelős, mint egyedüli adatkezelő. 

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatkezelési hozzájárulásnak minősül, így Adatkezelő jogosult felhasználó/vásárló által rendelkezésre bocsátott vagy egyéb, a böngészési, vásárlási folyamat során keletkező adatokat a törvény keretei között kezelni. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy a www.gpkave.hu webáruház látogatóinak és vásárlóinak (Továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait senkinek nem továbbítja, biztonságos kezelésüket vállalja, és garantálja. 

 

  1. Adatkezelő és Adatfeldolgozók:

 

Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

2/A: Adatkezelő

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelő neve: GP káva spol. s r.o. 

Adatkezelő bejegyzett székhelye: 440 Kameničná 946 01, Szlovákia

Adatkezelő e-mail elérhetősége: uzlet@gpkave.hu

Adatkezelő telefonszáma: +421 944 006 911 

ICO : 50 402 668

Adatkezelési tisztviselő: Ondrejka Péter

Adatkezelési tisztviselő közvetlen elérhetősége: +421 944 006 911

 

2/B:Adatfeldolgozók

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatfeldolgozók személye:

 

Postai, logisztikai szolgáltatók

A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Társaság logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

A megbízott postai szolgáltatók: Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére

Ha Felhasználó szerződést köt a Társasággal és online fizetést választ, valamennyi online fizetési mód esetén a Barion Gateway szolgáltatás közvetít a webáruház és a ténylegesen fizetést teljesítő szolgáltató között. A Payment Gateway szolgáltatást a Barion Payment Inc. (székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.; cégjegyzékszám: 01-10-048552) üzemelteti adatfeldolgozóként.

Az adatátadás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása).

Webhosting szolgáltató:  Adatfeldolgozó neve: FastComet Inc, Adatfeldolgozó címe: Suite 300 – #846, 350 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA, adatfeldolgozó elérhetősége: sales@fastcomet.com

Hírlevél Adatfeldolgozó neve: Mailgun Adatfeldolgozó címe:Mailgun Technologies, Inc., Legal Department , 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205

  1. Adatkezelési alapelvek:

 

A www.gpkave.hu weboldalon történő regisztráció a vásárlási folyamat részét képezi, előfeltétele az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Regisztrációjával a Felhasználó jogosítja Adatkezelőt az általa önkéntesen megadott adatok tárolására és jóhiszemű felhasználására. Adatkezelő kijelenti, hogy a regisztrált Felhasználók személyes és vásárlási adatait harmadik fél számára nem adja ki, bizalmas információként kezeli, az adatok védelmének biztonságos tárolásáról és kezeléséről gondoskodik.

 

Adatkezelő kizárólag az Európai Unió, illetve Szlovák köztársaság jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot.

Adatkezelő kizárólag a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, a vásárlónak és regisztrált Felhasználónak nem minősülő weboldal látogatókról nem gyűjt személyes adatokat.

 

  1. Adatkezelés hatálya, Adattörlés, Információadás:

 

4/A: Adatkezelés és adattárolás hatálya

Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat addig és csak addig tárolja, amíg Felhasználó Adatkezelővel kapcsolatba hozható.

A regisztráció során Felhasználó nyilatkozik arról, hogy Adatkezelőt jogosítja adatai kezelésére és tárolására az adattörlési kérelem benyújtását követően az adatai megsemmisítéséig, amit Adatkezelő az alább vállalt határidőn belül a Felhasználó kérésére teljesít.  

 

4/B: Adattörlési nyilatkozat

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatai törlését kérvényező Felhasználó összes, az Adatkezelő birtokában lévő, tárolt személyes adatát 5 munkanapon belül megsemmisíti. 

Felhasználó személyes adatainak törlését kizárólag e-mailben kezdeményezheti az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából.

 

4/C: Információadási kötelezettség

Adatkezelő Felhasználó kérelmére részletes tájékoztatást ad az érintett részére Adatkezelő által kezelt, illetve Adatfeldolgozók által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról (regisztráció időpontjáról), az adatkezelés céljáról, időtartamáról és az adattárolás időtartamáról. A fenti információk lekérdezése kizárólag e-mailben történhet az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából.

Adatkezelő kijelenti, hogy információadási kötelezettségét a kérvényezéstől számított 5. munkanapig teljesíti.

 

4/D: Elérhetőség

Felhasználó adatainak törlését és információadást az info@elit-csokolade.hu e-mail címen kérvényezheti.

 

  1. Adatkezelés részletezése:

 

5/A: Adatkezelési tevékenység 

Adatkezelő Felhasználó adatait a vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez használja fel: vásárlók beazonosítása, értesítése, számlázás, megrendelések házhozszállítása, kapcsolattartás, továbbá a kereskedelmi célú megkereséseket igénylő Felhasználók számára hírlevél küldés okán.

 

5/B: Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Adatkezelésre kerül sor különösen az alábbi célokból:

Regisztráció és bejelentkezés;

Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;

Hírlevél-feliratkozás/küldés;

Törzsvásárlói programban való részvétel;

Panaszkezelés;

Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások) lebonyolítása;

Kapcsolatfelvételi űrlap használata;

Cookie-k használata;

 

5/C: Adatok forrása

Adatkezelő által gyűjtött minden személyes felhasználói adat Felhasználótól származik, Felhasználó önkéntesen osztja meg személyes adatait Adatkezelővel. Az adatok hitelességéért és pontosságáért Adatkezelő nem vállal felelősséget. 

 

6.Hírlevél:

 

Adatkezelő hetente maximum egy alkalommal üzletszerzés céljából ajánlatokról, akciókról és egyéb – a Felhasználó számára releváns – témákról hírlevelet jogosult küldeni azon Felhasználóknak, akik ehhez korábban hozzájárultak. 

 

6/A:Feliratkozás

A hírlevél funkció aktiválása a regisztrációs űrlapra kihelyezett jelölőnégyzet megjelölésével, továbbá a www.gpkave.hu weboldalon e-mail cím és név megadásával bármikor lehetséges. A feliratkozás előfeltétele az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. 

 

6/B:Leiratkozás

A hírlevél funkcióról való leiratkozáshoz Adatkezelő minden hírlevélben köteles elhelyezni egy leiratkozó linket, továbbá a leiratkozás a www.gpkave.hu weboldalon e-mail cím és név megadásával bármikor lehetséges. Leiratkozás után Adatkezelő nem jogosult az érintett Felhasználónak bárminemű e-mailes kommunikációt küldeni mindaddig, amíg Felhasználó másképpen nem rendelkezik. A hírlevélről való leiratást Adatkezelő Felhasználó rendelkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

 

  1. Cookie-k és hasonló technológiák: 

 

A Társaság, vagy az általa igénybe vett külső szolgáltatók a Webáruház funkcionalitásának monitorozása és folyamatos fejlesztése, a Webáruház működése során fellépő technikai problémák (pl. a böngészés lassulása, a Webáruház elérhetetlensége, adatvesztés megakadályozása többek között az online bevásárlókosarak használatakor stb.) azonosítása és kezelése, valamint a használati szokásokra (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a honlap egyes részeinek megtekintésével töltött időtartam, a vásárlás/ regisztrációs folyamat megszakításának jellemző esetei, a böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngészés során végzett aktivitás típusai [görgetés, koppintás, kurzormozgatás], a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, Felhasználó egyéni beállításainak megjegyzése, a honlap használatával kapcsolatban jelzett egyedi igények, javaslatok  stb.) jellemző és a felhasználói igényekre vonatkozó információk gyűjtésén és elemzésén keresztül a személyre szabott tartalom kiszolgálása érdekében a Felhasználó böngészésre használt eszközén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, vagy ehhez hasonló technológiákat alkalmaz. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan cookie-kat és hasonló technológiai eszközöket alkalmazzon, illetve olyan szolgáltatóktól vegyen igénybe ilyen eszközöket, amely eszközök, illetve szolgáltatók nem a Felhasználóról, mint egyénről, hanem a Webáruház látogatóinak, vásárlóinak, mint homogén csoportnak a felhasználási szokásairól gyűjtenek adatokat azáltal, hogy látogatói, vásárlói viselkedésmintákat, igényeket rögzítenek.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

– hogyan lehet elfogadni új cookie-kat, vagy

– hogyan lehet utasítást adni a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan lehet egyéb cookie-kat kikapcsolni.

A cookie-beállítások módosítására az alábbi linkeken találhatók további információk:

Egyes böngészők lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy a „Nincs nyomonkövetés” (Do Not Track) opció bekapcsolásával megtiltsa a cookie-k és hasonló eszközök eszközök elhelyezését a böngészésre használt eszközön.

A „privát” vagy „inkognitó” módban történő böngészés, illetve olyan bővítmények használata, mint például a Ghostery, az Unlock vagy az Adblock megakadályozhatják a cookie-k és hasonló eszközök települését a böngészésre használt eszközön.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ha a külső fél által a böngészésre használt eszközön elhelyezett cookie vagy hasonló technológia lehetővé teszi a Felhasználó egyedi azonosítását, a Felhasználóhoz egyedi azonosító hozzárendelését, és az adott Felhasználó által a Webáruház felkeresése során végzett tevékenységekről (pl. a böngészés időpontja, a böngészéssel töltött időtartam, a honlap egyes részeinek megtekintésével töltött időtartam, a vásárlás/ regisztrációs folyamat megszakításának jellemző esetei, a böngészésre használt eszköz típusa [asztali számítógép, tablet, mobiltelefon stb.], a böngészés során végzett aktivitás típusai [görgetés, koppintás, kurzormozgatás], a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer típusa, a böngészés földrajzi színhelye, Felhasználó egyéni beállításainak megjegyzése, a honlap használatával kapcsolatban jelzett egyedi igények, javaslatok  stb.) gyűjtött információk Felhasználóhoz kapcsolását, úgy az Adatkezelő kizárólag azt követően kezdi meg a perszonalizált adatgyűjtést és az adatok felhasználását, ha a Felhasználót az adatgyűjtésről és az összegyűjtött adatok felhasználásának céljáról előzetesen tájékoztatta és ahhoz beszerezte a Felhasználó egyértelmű hozzájárulását. 

Mind a hozzájárulástól független, mind pedig a hozzájáruláshoz kötött cookie-król folyamatosan frissülő tájékoztatás található a Cookie-tájékoztatóban, ahol a Felhasználónak lehetősége nyílik a cookie-beállítások megváltoztatására is az oldal alján található „Süti beállítások” menüpont alatt.

 

  1. Jogorvoslati lehetőségek:

 

10/A Jóhiszemű, felelős adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felhasználói adatok kezelése minden esetben jogszerű legyen, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.

 

10/B Felhasználó jogállása

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zárolásához/korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

10/C Jogorvoslat 

Az érintett Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő köteles bizonyítani, hogy adatkezelése a jogszabályban foglaltaknak megfelel.

Abban az esetben, ha Adatkezelő az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett Felhasználó személyiségi jogát megsérti, Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.